Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
Du er her Begyndelsen
  Kirken
  Egnen
 
   

Til forside <- Historie:

Udskriv Udskriv
   

Begyndelsen

Til bund

- en introduktion

De folkelige bevægelser | Holbækegnen | Vallekilde | Valgmenighed og kirke | Mere læsestof


De folkelige bevægelser
I forbindelse med de politiske og sociale reformer i begyndelsen af 1800-tallet, opstod et folkeligt krav om større åbenhed og medbestemmelse også i religiøse anliggender. Snart slog vakte lægfolk og grundtvigske præster sig sammen, - og blev foregangsmænd for det folkekirkelige demokrati, vi har i dag. Korskirkens rejsegilde 1882


Holbækegnen
Holbækegnen var det især hjælpepræst i Vallekilde Villiam Johan Hoff, højskoleforstander Ernst Trier og skræddersvend Jens Pedersen fra Fårevejle, der kom til at påvirke udviklingen.


Vallekilde
Teologen Ernst Trier var i 1864 feltdegn på Fyn, hvor han mødte Jens Pedersen. Denne talte meget begejstret om V. J. Hoff - og sørgede for, at de to traf hinanden. Dét møde blev indledningen til et langt venskab, - og fik konkret udslag i, at Ernst Trier oprettede sin højskole netop i Vallekilde.


Valgmenighed og kirke
Da V. J. Hoff i 1873 blev præst for den nyoprettede grundtvigske valgmenighed i Ubberup, sluttede mange familier på Vallekilde-Hørve egnen sig til den. Nu fulgte nogle år med livlig kirkefærd til Ubberup. Men selv om turen var festlig, var den også lang og besværlig. Derfor talte man mere og mere om at bygge egen kirke, og i marts 1882 blev grundstenen lagt. Den 8. oktober samme år kunne Korskirken indvies.

Korskirken set fra Vallekildevej (ca. 1910)

• Læs mere om: Historien bag valgmenighedens oprettelse

Til top

Til forside <- Historie: Begyndelsen, - en introduktion

Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | mob. 2365 6519 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder