Hvad vi står for Historie Kalender Kontakt
Du er her Traditioner
  Valgmenighed?
  Medlemskab
  Årsmøde

Til forside <- Hvad vi står for: Traditioner

Udskriv Udskriv
   

Traditioner

Til bund
Vallekilde Valgmenighed | I kirken | Udenfor kirken


Vallekilde Valgmenighed

- tæt på præst og beslutninger

Vallekilde Valgmenighed er inspireret af Grundtvigs tale om frihed for folk og kirke. Menighed og præst er enige om et åbent menneske- og kristendomssyn, hvor der lægges vægt på den enkeltes frihed og det fælles ansvar.

Et udtryk for det fælles ansvar er det tilbagevendende årsmøde, hvor alle voksne medlemmer har stemmeret og er valgbare til valgmenighedens bestyrelse. Det er også her, de store beslutninger tages. - Årsmødet er valgmenighedens øverste myndighed.

Vallekilde Valgmenighed består af cirka 600 medlemmer, voksne og børn. De fleste kommer fra Nordvestsjælland, men vi har også medlemmer fra andre egne af landet.

Man kan uden at være medlem deltage i valgmenighedens gudstjenester og arrangementer. Alle er velkomne!

Har man lyst til at blive medlem, kan det nemt lade sig gøre.

Til top
Til bund


I kirken

Korskirkens omdrejningspunkt er søndagens gudstjeneste, men vi holder også natkirke og børnekirke, hvor kirkerummet bliver brugt på en helt anden måde. Her eksperimenterer vi med billeder, lyd, anderledes musik og interaktive indslag, - og vi har en løbende debat om, hvordan gudstjenesten skal tilrettelægges.

I kirkerummet har vi et børnehjørne, hvor de mindste kan opholde sig under gudstjenesten, mellem bøger og legetøj.

Vi bruger selvfølgelig også kirken til koncerter, både klassiske og rytmiske, med både lokale og landskendte navne.

Til top
Til bund


Udenfor kirken

Vi mødes også gerne i valgmenighedens hus, ”Den gamle Friskole”, til mange forskellige arrangementer: Foredrag, litteratur, studiekredse, filmaftner, temadage...
Hvert år nedsættes et mødeudvalg, der planlægger, hvilke møder og arrangementer, der skal løbe af stabelen.

I vinterhalvåret holder vi tirsdagstræf med ”åbent hus” hver tirsdag eftermiddag med varierende aktiviteter og indslag, som enhver kan være med til at præge.

Vi bruger også præstens hus og have, - til blandt andet adventsgløgg og sommerlege. Ind imellem har vi fælles arrangementer med Vallekilde Højskole og lokale foreninger, - og vi tager gerne på udflugter.

Kirkeblad
Vallekilde Valgmenigheds kirkeblad udkommer 4 gange årligt. Aktivitetskalenderen for det kommende år er klar i december.

Til top

Til forside <- Hvad vi står for: Traditioner

Ophavsret www.vallekilde-valgmenighed.dk Privatlivspolitik I dag:

Valgmenighedspræst Janne Sulkjær, Triersvej 4, Vallekilde, 4534 Hørve | mob. 2365 6519 | email: mail@vallekilde-valgmenighed.dk
Valgmenigheden er medlem af: Grundtvigsk Forum | Foreningen af Grundtvigske Valg- & Frimenigheder